Een hygiënische bekleding kiezen: het belang van de voegen

Een hygiënische bekleding kiezen: het belang van de voegen

9/03/21

Bij de renovatie van een professionele ruimte zijn de technische eigenschappen van een bekleding zeer belangrijk, maar de kenmerken van de voegen zijn dat evenzeer! Porositeit, hoeveelheid voegen, bestendigheid tegen herhaaldelijke ontsmetting, oneffenheden … Dat zijn slechts enkele aandachtspunten waarmee u rekening moet houden bij de plaatsing van muren en plafonds in een professionele omgeving waar de hygiëne onberispelijk moet zijn.

Bij de keuze van de ideale muur- of plafondbekleding hecht men vooral belang aan de hygiënische eigenschappen van de bekleding. Maar soms vergeet men hoe belangrijk de kenmerken van de voegen zijn. Die moeten immers ook een aantal essentiële eigenschappen hebben om aan de strengste normen te voldoen.

 

Poreuze voegen, een vijand voor de hygiëne

U kiest het best voor voegen die waterdicht, niet poreus en gemakkelijk afwasbaar zijn. Dat is trouwens een van de redenen waarom klassieke faience in een aseptische omgeving verboden is. Faience komt echter wel nog voor in de horeca, productie- en verwerkingsafdelingen, de industrie enz.

Tegels voldoen weliswaar aan een aantal eisen van de HACCP-regelgeving (“Hazard Analysis – Critical Control Point”). Ze zijn gemakkelijk schoon te maken, waterdicht, niet onderhevig aan verrotting, niet giftig en hebben een glad oppervlak.

Een heikel punt is echter dat er veel voegen tussen de tegels zitten. Doordat die ruw en poreus zijn, worden vlekken, vet, kalkafzettingen en stof gemakkelijker aangetrokken en geabsorbeerd. Zelfs als men de muren dagelijks grondig onderhoudt en desinfecteert, worden ze geleidelijk vuil en raken ze aangetast door schimmel. In omgevingen met een hogere luchtvochtigheid is dit probleem nog acuter!

Bestand tegen herhaaldelijke reiniging en agressieve producten

Het is algemeen geweten dat de ontsmetting van professionele ruimten veel tijd in beslag neemt. Water alleen volstaat niet, maar een grondige reiniging is nodig. U kiest dan beter voor sterke voegen die bestand zijn tegen veelvuldige reiniging met agressieve chemische producten en schurende sponzen. Voegen van tegels beantwoorden niet aan die voorwaarden.

Zo weinig mogelijk voegen

zo weinig mogelijk voegen

Door te kiezen voor een hogere en bredere muur- of plafondbekleding die aangepast kan worden afhankelijk van de behoeften, kunt u het aantal voegen beperken. Dat heeft ook een positieve impact op de plaatsingstijd, waardoor de activiteiten in die bedrijfsruimte minder lang stil hoeven te liggen. Hoe minder voegen, hoe korter ook de reinigingstijd. Op die manier zal de factuur van uw gespecialiseerd schoonmaakbedrijf dalen.

Een glad oppervlak

Hoe gladder het oppervlak, hoe minder bacteriën zich eraan kunnen vasthechten, waardoor u het gemakkelijker kunt desinfecteren. Het is ook belangrijk erop toe te zien dat de gekozen muur- of plafondbekleding perfect past. Ofwel door middel van een mannelijk/vrouwelijk verbindingsstuk, ofwel door middel van een zogenaamde “vlakke” verbinding met specifiek mastiek. Ongeacht de gebruikte voeg blijft het oppervlak glad en gemakkelijk te reinigen.

Wat pvc-bekleding betreft, stellen we bovendien vast dat de meeste standaardvoegen op de markt niet altijd mooi aansluiten op de panelen. Daardoor ontstaan vaak openingen die een toegangspoort vormen voor ziektekiemen en bacteriën.

Voor een optimale naleving van de normen

Net als voor muur- of plafondbekleding is het belangrijk de voegen te kiezen met kennis van zaken. Om aan de strengste hygiënenormen te voldoen, gebruikt u het best materialen die speciaal ontworpen zijn voor veeleisende professionele omgevingen. U kiest dus beter voor waterdichte, niet-poreuze, gemakkelijk afwasbare, rotvrije, onbrandbare en lichtgekleurde (voor een doeltreffende visuele inspectie) materialen en voegen. Gladde, afwasbare panelen zijn hier een goed voorbeeld van.

Opdat uw professionele omgeving aan alle normen zou voldoen, adviseren we u graag bij de keuze van een muur- of plafondbekleding die aan uw behoeften voldoet.

-> Neem contact met ons op voor verdere inlichtingen of voor een offerte.

-> Ontdek onze optimale oplossingen voor muren en plafonds.