Hygi panel : mad in belgium

HYGI PANEL: made in Belgium

mei 4, 2021

Begin de jaren 2000 vestigde het Belgische bedrijf HYGI PANEL zich in het hart van het Naamse platteland om er zijn producten te vervaardigen op basis van 100% Europese grondstoffen. De grondstoffen komen uit België, Frankrijk en Italië. De productieprocessen zijn vandaag hoofdzakelijk ambachtelijk, maar het is de bedoeling om tegen eind 2022 om te schakelen naar een “industrie van de toekomst”.

Voor sommige ondernemingen kan het voordelig zijn hun productieactiviteit naar het buitenland te verplaatsen omwille van een grotere beschikbaarheid aan arbeidskrachten of om redenen van toelevering van grondstoffen. Dat is echter niet aan de orde bij HYGI PANEL, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de vervaardiging en plaatsing van professionele muur- en plafondbekledingen in omgevingen waar hygiëne belangrijk is. Het bedrijf wil niet alleen zijn productieactiviteiten in België houden, maar heeft ook de ambitie om ze verder te ontwikkelen door te investeren in een nieuw industrieel productiecentrum.

Wat zijn de voordelen van produceren in België?

HYGI PANEL heeft er om verschillende redenen voor gekozen zijn productie in België te houden. “We zouden in het buitenland kunnen produceren, maar we willen een meer ecologisch verantwoord beleid voeren, ook al hebben we een product dat van chemische producten is gemaakt. Omdat we in de loop der jaren een zekere knowhow hebben ontwikkeld, willen we ook de controle behouden over de kwaliteit van de productie. Het is van fundamenteel belang ‘owner’ te blijven van ons productieproces. Ons verzorgingsgebied is momenteel België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg, maar onze ambitie is om in heel Europa actief te zijn. Het is waar dat we hier restrictievere regels hebben dan bijvoorbeeld in Oost-Europa, maar het is belangrijk om in te zetten op de Industrie van de Toekomst (of Industrie 4.0)”, verklaart Lorenzo Bongiovanni, bestuurder bij HYGI PANEL.

Momenteel worden de HYGI PANEL-platen nog op ambachtelijke wijze vervaardigd. Er worden machines gebruikt, maar een menselijke interventie is noodzakelijk. Elke dag is een team van vier personen aan de slag, in dubbele productie.

Wat zijn de voordelen van produceren in België ?

Naar een industrialisatie van de productie

HYGI PANEL heeft ervoor gekozen zijn nieuwe productie-eenheid op slechts enkele honderden meters van de huidige site te vestigen. De bedrijfsoppervlakte werd in één klap verdubbeld, met meer modulaire ruimtes en een productie die we kunnen aanpassen aan de kleinste én grootste vraag.

Wat zijn de voordelen van industrialisatie van de productie van hygiënische panelen?

  • Verhoging van de productiecapaciteit en verbetering van de productieprocessen

 “In 18 maanden tijd – zonder rekening te houden met een Covid-kwartaal dat de zaken enigszins vertraagde – hebben we de productie verdrievoudigd. Dit jaar zullen we zeker de 40.000 m²/jaar overschrijden en ons doel is om over 3 tot 5 jaar meer dan 100.000 m²/jaar te behalen”, verduidelijkt Lorenzo Bongiovanni.

wat zijn de voordelen van industrialisatie van de productie van hygiënische panelen?
  • Optimalisering van een product met hoge toegevoegde waarde

HYGI PANEL is een muurbekleding met verschillende bijzondere eigenschappen. Een van de opvallendste kenmerken is dat de panelen geproduceerd worden door verschillende lagen aan elkaar te bevestigen. Op de voorzijde wordt een laag gelcoat aangebracht. Dat is een essentiële eigenschap om de reiniging en het algemene onderhoud te verbeteren.

Aan de achterzijde vinden we een structuur met een glasmatversterking. Zo bekomen we een zeer schokbestendige bekleding die toch een zekere mate van flexibiliteit biedt, vooral voor gebogen wanden. Bij microbewegingen wordt het materiaal niet aangetast. Aangezien de bekleding manueel wordt geplaatst, heeft dit een invloed op de productietijd. Daarom kiezen sommige professionals voor een minder duur alternatief zoals glasvezelprojectie. Deze techniek biedt echter niet dezelfde weerstand als een glasmat.

Industrialisatie zal de intrinsieke kwaliteiten van het product optimaliseren, maar ook de regelmatigheid ervan.

  • Duurzaam ondernemen

Moderne productiesystemen zullen het mogelijk maken een duurzame dimensie toe te voegen aan alle fasen van de levenscyclus van het product. Vanuit ondernemersoogpunt is het onverantwoord om geen duurzaam productiesysteem te hebben. Het is een investering op lange termijn”, aldus Lorenzo Bongiovanni.

  • Bevordering van de lokale economische ontwikkeling

Door in te zetten op industrialisatie zal HYGI PANEL zijn concurrentiepositie versterken en de internationale concurrentie het hoofd kunnen bieden. “We zijn trots te kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio”, zegt Lorenzo Bongiovanni.

Programma “Industrie van de toekomst” by Digital Wallonia

HYGI PANEL is dit jaar begonnen aan zijn transformatieproces in het kader van het programma “Industrie van de toekomst”, ontwikkeld door Digital Wallonia en Agoria. Het programma heeft tot doel het concurrentievermogen van productiebedrijven te versterken door het gebruik van geavanceerde digitale technologieën (Digital Wallonia).

 “Er zijn zeven cruciale transformaties voorzien. Momenteel bevinden we ons in de ‘product prototyping’-fases. Tijdens de zomer zullen we beginnen met de prototyping van de machines. Tegen eind 2022 zullen we een voorstel voor industrialisatie hebben”, verklaart Lorenzo Bongiovanni.

Twee jaar geleden telde HYGI Panel zes medewerkers. Vandaag kan het bedrijf rekenen op een vijftiental Belgische en Franse werknemers, het installateursnetwerk buiten beschouwing gelaten. De industrialisatie van de productie zal het bedrijf in staat stellen een versnelling hoger te schakelen en zal zijn concurrentiepositie op de markt alleen maar versterken.